Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thay vì dùng bảng phấn viết hay bảng mica thông thường thì giờ đây việc sử dụng Bảng flipchart ngày càng được sử dụng phổ biến trong các cuộc họp hay thuyết trình tại hội nghị. Ưu điểm của việc sử dụng Bảng flipchart là ngoài vấn đề ô nhiễm thì tính năng lưu trữ lại các thông tin trong cuộc họp là cực kỳ cần thiết. Bảng flipchart kết hợp cùng với máy chiếu và  máy trợ giảng trở thành bộ 3 hoàn hảo trong những cuộc họp hội thảo trong các nhà hàng, khách sạn trong các sự kiện có quy mô.