Tổng quan

Chính sách hoàn trả và đổi hàng của chúng tôi có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn tiền đầy đủ hoặc trao đổi cho bạn.

Để được đổi hoặc trả hàng, sản phẩm của bạn phải không sử dụng và trong cùng trạng thái như khi bạn nhận được nó. Nó cũng phải trong bao bì gốc.

Một số loại hàng không được chấp nhận trả lại. Hàng dễ hư hỏng như thực phẩm, hoa, báo chí hoặc tạp chí không thể được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận các sản phẩm nhạy cảm hoặc vệ sinh, vật liệu nguy hiểm hoặc chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Các mặt hàng không thể trả lại khác:

  • Thẻ quà tặng
  • Sản phẩm phần mềm có thể tải về
  • Một số mặt hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân

Để hoàn tất việc trả hàng, chúng tôi yêu cầu một biên lai hoặc chứng từ mua hàng.

Vui lòng không gửi sản phẩm mua lại cho nhà sản xuất.

Có một số trường hợp chỉ được hoàn trả một phần tiền:

  • Sách có dấu hiệu sử dụng rõ ràng
  • Đĩa CD, DVD, băng VHS, phần mềm, trò chơi video, băng cassette hoặc đĩa vinyl đã mở seal.
  • Bất kỳ mặt hàng nào không còn trong tình trạng ban đầu, bị hư hỏng hoặc thiếu linh kiện không phải do lỗi của chúng tôi.
  • Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 30 ngày sau khi giao hàng

Hoàn tiền

Sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn biết chúng tôi đã nhận được sản phẩm trả lại. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết về việc chấp thuận hoặc từ chối hoàn tiền của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận, hoàn tiền của bạn sẽ được xử lý và được áp dụng vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu trong vòng một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc chưa nhận được

Nếu bạn chưa nhận được hoàn tiền, vui lòng kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau đó, liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi hoàn tiền được đăng chính thức.

Tiếp theo, liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một thời gian xử lý trước khi hoàn tiền được đăng.

Nếu bạn đã làm tất cả những điều này và vẫn chưa nhận được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email {email address}.

Sản phẩm đang giảm giá

Chỉ có thể hoàn tiền cho các mặt hàng giá thường. Mặt hàng giảm giá không thể hoàn tiền.

Trao đổi

Chúng tôi chỉ đổi hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi hàng thành cùng một mặt hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ {email address} và gửi sản phẩm của bạn đến: {physical address}.

Quà tặng

Nếu mặt hàng được đánh dấu là quà tặng khi mua và gửi trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được tín dụng quà tặng cho giá trị sản phẩm trả lại. Sau khi nhận được sản phẩm trả lại, chúng tôi sẽ gửi một chứng nhận quà tặng đến bạn.

Nếu mặt hàng không được đánh dấu là quà tặng khi mua, hoặc người tặng quà đã yêu cầu gửi hàng đến cho mình để tặng bạn sau này, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho người tặng quà và họ sẽ được thông báo về việc trả hàng của bạn.

Trả lại hàng hóa

Để trả lại sản phẩm, bạn nên gửi sản phẩm của bạn đến: {physical address}.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí vận chuyển để trả lại sản phẩm của bạn. Chi phí vận chuyển không được hoàn lại. Nếu bạn nhận được hoàn tiền, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được khấu trừ từ số tiền hoàn lại của bạn.

Thời gian mà sản phẩm trao đổi của bạn đến được tùy thuộc vào địa điểm bạn sống.

Nếu bạn trả lại các mặt hàng đắt tiền hơn, bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được sản phẩm trả lại của bạn.

Cần trợ giúp?

Liên hệ với chúng tôi qua email {email} nếu bạn có câu hỏi liên quan đến hoàn tiền và trả hàng.

.