Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy Pos (Point of Sale) là một hệ thống bán hàng hiện đại và tự động, được sử dụng để ghi lại và xử lý các giao dịch mua bán trong môi trường bán lẻ. Nó thường bao gồm phần cứng và phần mềm kết hợp để tạo thành một giải pháp toàn diện cho việc quản lý và thực hiện thanh toán.

Máy Pos giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Bằng cách sử dụng Máy Pos, các nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng và chính xác ghi lại các giao dịch mua bán, tính toán tổng số tiền phải trả và cung cấp hóa đơn cho khách hàng. Đồng thời, Máy Pos cũng cung cấp thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, lượng hàng tồn kho và các dữ liệu quan trọng khác để giúp doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.