Bộ đàm ICOM IC-V80

20.006 

Bộ đàm ICOM IC-V80

20.006