Bộ đàm Kenwood NX-206

50.006 

Bộ đàm Kenwood NX-206

50.006