Bộ đàm Kenwood NX-340

50,006

Bộ đàm Kenwood NX-340

50,006