Bộ đàm Kenwood NX-340

50.006 

Bộ đàm Kenwood NX-340

50.006