Cáp truyền tín hiệu HDMI

250,000

Cáp truyền tín hiệu HDMI

250,000