Đầu đọc mã vạch Antech AS1260 (AS1260)

850.000 

Đầu đọc mã vạch Antech AS1260 (AS1260)

850.000