Đầu đọc mã vạch Antech AS1280i

10.006 

Đầu đọc mã vạch Antech AS1280i

10.006