Đầu đọc mã vạch Antech AS7988

60.006 

Đầu đọc mã vạch Antech AS7988

60.006