Đầu đọc mã vạch đa tia Antech AS7140

40.006 

Đầu đọc mã vạch đa tia Antech AS7140

40.006