Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell HF600

40.006 

Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell HF600

40.006