Đầu đọc mã vạch Honeywell 1300G

30.006 

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1300G

30.006