Đầu đọc mã vạch Honeywell 1450G (2D)

30.006 

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1450G (2D)

30.006