Đầu đọc mã vạch Honeywell 1452G (1D)

50.006 

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1452G (1D)

50.006