Đầu đọc mã vạch Honeywell 1452G (2D)

90.006 

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1452G (2D)

90.006