Đầu đọc mã vạch Honeywell MS5145

20.006 

Đầu đọc mã vạch Honeywell MS5145

20.006