Đầu đọc mã vạch Topcash LV-20D

40.006 

Đầu đọc mã vạch Topcash LV-20D

40.006