Đầu đọc mã vạch Zebex 3100

10.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex 3100

10.006