Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3220

950.000 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3220

950.000