Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3220

950,000

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3220

950,000