Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051BT

60.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051BT

60.006