Đầu đọc mã vạch Zebex Z3152HS

60.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3152HS

60.006