Đầu đọc mã vạch Zebex Z3172 Plus

40.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3172 Plus

40.006