Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190

20.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190

20.006