Đầu đọc mã vạch Zebex Z6170

30.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6170

30.006