Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182

70.006 

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182

70.006