Máy đọc mã vạch Zebex Z3151HS

20.006 

Máy đọc mã vạch Zebex Z3151HS

20.006