Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150

30.006 

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150

30.006