Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200E

70.006 

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200E

70.006