Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200E

70,006

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200E

70,006