Máy hủy tài liệu DSB SC U10

30.006 

Máy hủy tài liệu DSB SC U10

30.006