Máy hủy tài liệu DSB SCD5

20.006 

Máy hủy tài liệu DSB SCD5

20.006