Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X308

20.006 

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X308

20.006