Máy hủy tài liệu Nikatei PS400C

2.400.000 

Máy hủy tài liệu Nikatei PS400C
Máy hủy tài liệu Nikatei PS400C

2.400.000