Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

30.006 

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

30.006