Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52

50.006 

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52

50.006