Máy phát điện biến tần FujihaiA GY2600E (2.6 KVA)

19.100.000 

Máy phát điện biến tần Fujihaia GY2600E
Máy phát điện biến tần FujihaiA GY2600E (2.6 KVA)

19.100.000