Máy phát điện biến tần FujihaiA GY3500E (3.5 kVA)

29.100.000 

Máy phát điện biến tần FujihaiA GY3500E
Máy phát điện biến tần FujihaiA GY3500E (3.5 kVA)

29.100.000