Máy phát điện biến tần FujihaiA GY6500E (6.5 KVA)

42.100.000 

Máy phát điện biến tần FujihaiA GY6500E
Máy phát điện biến tần FujihaiA GY6500E (6.5 KVA)

42.100.000